Soužití člověka s krajinou je neustále probíhající proces. Při porušení rovnováhy dochází ke zhoršení kvality života nejen lidí, nýbrž všeho živého. Snaha o neuvážené přizpůsobení krajiny svým cílům vyvolá vždy v přírodě obranné reakce. Respektování základních přírodních zákonů je cestou k uchování života. Naším cílem je pomoci obnovit funkčnost krajiny a zlepšení životního prostředí.

Geodetická a projekční společnost TRAVAL, s.r.o. se tohoto procesu účastní v rámci projektování pozemkových úprav a geodetických prací. Provádíme veškeré geodetické práce pro katastr nemovitostí a inženýrskou geodézii.