O společnosti

Geodetická a projekční kancelář TRAVAL, s.r.o. vznikla v roce 2005 jako nástupnická organizace zemědělského projekčního sdružení AGRECO České Budějovice, které se od roku 1991 zabývalo projektováním jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ), od roku 1999 byly projektovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), jejichž významnou součástí se staly geodetické práce.

Společnost TRAVAL, s.r.o. při provádění geodetických činností a při projektování pozemkových úprav využívá dlouholetých zkušeností, znalostí a praxe svých zaměstnanců a též úzce spolupracuje s odborníky z jednotlivých navazujících oborů (dopravní stavby, vodohospodářské stavby, stavby ekologických opatření), což umožňuje komplexní řešení zakázek. Firma umožňuje studentům v rámci praxe spolupráci na zakázkách a poskytuje pracovní zázemí při řešení diplomových prací. Již z několika studentů se stali zaměstnanci firmy, kteří se výrazně podílejí na jejím chodu, a kteří jsou již samostatnými projektanty pozemkových úprav nebo samostatnými geodety.

Mimo moderního technického a softwarového vybavení společnost disponuje:

• certifikátem systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru projektování pozemkových úprav a výkon zeměměřických (geodetických) činností (od roku 2007)

certifikátem environmetnálního managementu dle norem ČSN EN ISO 14001:2005 v oboru projektování pozemkových úprav a výkon zeměměřických (geodetických) činností (od roku 2007)

oprávněními k výkonu funkce úředně oprávněných zeměměřických inženýrů dle §13, odst. 1 písm. a ), b), c) zák.č. 200/1994 Sb.

oprávněními k projektování pozemkových úprav dle § 18, odst. 1 zák.č. 139/2002 Sb.

• osvědčeními o autorizaci podle ustanovení § 4, zákona ČNR č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Působnost naší společnosti je v rámci celé České republiky, těžištěm hlavních prací je Jihočeský kraj.